Design a site like this with WordPress.com
Get started

Bilim Kursları – Yeni

İlkleri ekim ayında gerçekleşen, Bilim ve Gelecek Dergisi  “Bilim Kursları” kasım ve aralık aylarında da devam ediyor. Sıradaki kurs İstanbul’da, “İnsanın Evrimi” üzerine. Planlama için mutlaka ön kayıt yaptırılması isteniyor. Başvuru bgbilimkursu@gmail.com adresine yapılabilmektedir.

Konu: İnsan evrimi

Öğretim Üyesi: Alaeddin Şenel

Tarih: 28 Kasım 2010 – Pazar

Saat: 11.00-18.00

Yer: Üniversite Konseyleri Derneği (Kuloğlu mah. Gazeteci Erol Dernek sk. Hanif İş Hanı, No: 11/5 Beyoğlu/İSTANBUL)

Konu: Türlerin Kökeni ve Türleşme

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy

Tarih: 11 Aralık 2010 – Cumartesi

Saat: 11.00-18.00

Yer: Üniversite Konseyleri Derneği (Kuloğlu mah. Gazeteci Erol Dernek sk. Hanif İş Hanı, No: 11/5 Beyoğlu/İSTANBUL)

One thought on “Bilim Kursları – Yeni

  1. katılamayacağım için merak ediyorum Alaeddin Şenel ne anlatacak İnsan Evrimi hakkında? İnsan Evriminde yoksa maymunların ve apelerin atası olan prosimian primatları “kemirgen (Rodentia)” ve alet kullanan “Hominini” grubunu “insanımsı hominiod” sandığı “İnsanlık Tarihi- Kemirgenlerden Sömürgenlere” başlıklı kitabında olduğu gibi insanın organik evriminden yola çıkıp nasıl da talancı-yağmacı-haraçcı ve kentli-sınıflı-devletli ideaolojik bir canlıya dönüştüğü toplumların ortaya çıktığını mı anlatacak? Bunlar Darwin’den sonra insan evrimine biyolojik bakışın sosyal ve kültürel değişime uygulanmaya çalışıldığı antroposentirik yaklaşımın egemen olduğu geleneğin “insanın kimlik ve ideolojik bunalımlarını” çözme gayreti içerisinde olan yaklaşımların ürünü… Auguste Comte, Herbert Spencer, Lewis Henry Morgan ile başlayan ve daha sonra Leslie White, John Stewart ve daha birçokları gibi ile başlayan ve günümüze insanı salt biyolojik ilişkilerin taşıyıcısı ya da insan kültürünün evrimsel değişimi gibi iki ana yaklaşımın kutuplara ayrılmış hali. Ne anlıyoruz İnsan Evrimi ya da “Hominid Paleobiyolojisi” deyince? İlkel toplumdan uygar topluma mı? Yoksa “insanın evrimi” de postmodern bilim modasının tüketim malzemesi mi oldu? Hadi Aleaddin Hoca sosyal ve politik alanda söz ve saygınlık sahibidir, ancak Sayın Ender Helvacıoğlu çıkar televizyonlara bir evrim savunucusu olarak, aslanlar gibi çarıpışır yaradılışçılar ile ve doğal oalrak insan oluşundan aldığı güç ve cesaret ile insan evrimi anlatmaya soyunur! ardından prosmiana kemirgen, hominoide de alet yaptı denir!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: