Design a site like this with WordPress.com
Get started

Matematiksel Evrim Çalıştayı (Şirince / İzmir)

Yaşam bilimlerinde felsefi bir değişim söz konusu: NASIL soruları önem sırasında yerini NEDEN sorularına bırakmaya başlıyor. Bu durumun itici kuvveti, hiç şüphesiz her düzeyde (moleküler, fizyolojik, ekolojik, vs.) artan veriler diyebiliriz. Bu veri niceliklerini anlamak ve nedensel olarak değerlendirmek için evrimsel bir bakış açısı ve matematiksel düşünebilme yeteneği çok önemli bir ihtiyaç.

Dünyanın saygın bilim çevreleri bu değişime ayak uydururken, Türkiye’de hem matematiksel hem de evrimsel biyoloji alanındaki bilimsel ve eğitimsel faaliyetler yetersiz kalmakta. Somut örnekler vermek gerekirse: Ülkemizde kuramsal ya da evrimsel biyoloji üzerine lisans veya lisansüstü eğitim programları; özelleşmiş bölüm veya enstitüler bulunmamakta. Var olan biyoloji lisans eğitim programlarında matematik ve evrim dersleri kıt düzeyde (bu durum ne yazık ki çok iyi düzeyde olduğunu düşündüğümüz isimli üniversitelerimizde de böyle). Türkiyeli araştırmacılar tarafından evrim üzerine yapılan akademik yayın sayısı hiç de sevindirici noktalarda değil.

Bu hususta, ülkemizdeki yüksek eğitimdeki boşluğu doldurmak; gelecek senelerde katlanarak artacağını düşündüğümüz bilimsel sinerjiyi yaratmak için Matematiksel Evrim çalıştayını 9-15 Eylül 2013 tarihlerinde İzmir-Şirince’deki Matematik Köyü’nde düzenliyoruz.

Çalıştayı iki kısıma ayırdık:

Yaz okulu (9-11 Eylül): Farklı eğitim alanlarından (biyoloji, genetik, fizik, matematik, bilgisayar, vs.) öğrencilere kuramsal yaklaşımla evrim konularını tanıtacağız.  Derslerde klasik olmuş Popülasyon Genetiği, Evrimsel Ekoloji, Moleküler Evrim, Türleşme gibi konular işleneceği gibi, daha detaylı konular da ele alınacak.

Sempozyum (13-15 Eylül): Sunumların ana temasını kuramsal evrim çalışmaları üzerine kurmayı planladık. Bununla birlikte, ilgili diğer disiplinlerden (Örn: deneysel evrim, kuramsal ve hesaplamalı biyoloji, ekoloji, vs.) katılımları sağlayarak geniş bir yelpazede bilimsel iletişim ve etkileşim ortamı yaratmayı umuyoruz.

Evrimi niceliksel yöntemlerle araştırmaya ilgili, başta lisansüstü öğrenciler olmak üzere öğrenci ve araştırmacıları 9-15 Eylül’de İzmir-Şirince’deki Matematik Köyü‘nde gerçekleştirelecek Matematiksel Evrim Çalıştay’ına başvuruya davet ediyoruz.

Detaylı Bilgi: www.matematikselevrim.org

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2013

Düzenleyiciler: Erol Akçay (Princeton Ü.), Ayşegül Birand (ODTÜ), Mehmet Somel (Kaliforniya Ü.-Berkeley), Murat Tuğrul (IST-Austria)

One thought on “Matematiksel Evrim Çalıştayı (Şirince / İzmir)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: