Design a site like this with WordPress.com
Get started

Darwin Müzesi

Rus evrimci paleontolog ve popüler bilim yazarı Aleksandr Markov, evrimsel biyolojinin son yıllardaki şaşırtıcı keşiflerini ve bu keşiflerle birlikte ortaya çıkan yeni soruları ele aldığı “Karmaşıklığın Doğuşu” adlı kitabın girişinde, popüler bilimi “insanlığın hayatta kalma araçlarından biri” olarak tanımlar. Kitabın bu bölümünde Markov, bilimle sıradan insanlar arasında giderek artan kopukluğun pek çok bilim insanını endişelendirdiğineContinue reading “Darwin Müzesi”